Day: January 16, 2019

”Hamallxhinjë apo Haraqxhinjë”?!

Në këto ditë të ftohëta të janarit, me paralajmërimin e grevave të mësimdhënësve  fillova të kuptoj se kush qenkemi në të vërtetë. Sipas shumë shkrimeve në llogari e tyre të rrjeteve sociale kuptova që kishim qenë  kriminelë, të paditur,të padenjë,…

Page 2 of 2