Gjuha Frigje me moshë mbi 10 mijë vjeçare është një gjuhë e pastër shqipe

Shkruan: Aleksander HASANAS

Sapo kemi përfunduar së shtjelluari 15 fjalët e para të fjalorit ‘Phrygian’ fjalor ky me rreth 250 fjalë të cilat do të trajtohen krejt të gjitha dhe do i kemi tani së shpejti të botuara në mesin e librit që jemi duke përfunduar.

Shtjellimi i tyre është bërë duke u mbeshtetur edhe nga rezultatet e fjalorit etimologjik i gjuhës shqipe, i gjuhës greke, i rrënjëve IE, studimeve të fjalëve të lashta nga instituti i gjuhësor Oxfordit, e plot pika të tjera referimi.

Rezultati është i kënaqshëm, gjuha Frigje me moshë mbi 10 mijë vjeçare është një gjuhë e pastër shqipe

Ju faleminderit për mbështetjen tuaj miqtë e mi – Respekt!screenshot_560