Day: June 20, 2019

VARVARIA VENDBANIM I LASHTE ILIR!

Nga Benkovac në Skradin, gjenden dëshmi interesante të arkitekturës ilire dhe mbetjet e mureve të lashta Asseria… Shkruan: Shqipe HOXHA VARVARIA ishte një vendbanim i lashtë në vendin e sotëm Bribir pranë Skradinit. Bribir është një vend i pasur arkeologjik…