Harta detare SCANDREBECO e priftit dhe hartografit Bartolomeo Trincherio di Pareto e vitit 1455

Fotografia e Albania Illyria

Harta detare e priftit dhe hartografit italian nga Gjenova, Bartolomeo Trincherio di Pareto e vitit 1455, ku tokat shqipetare jane te paraqitura me emertimet ALBANIA dhe SCANDREBECO!

/Albania Illyria/