Day: October 16, 2019

Robët e Beogradit & Robovi Beograda

Amina Nuraj Uka, Novi Pazar/Drenas I lexoj disa tekste të këtyre robëve të Beogradit nga Sanxhaku ku kam lindur dhe Përzoten mendoj se të gjitha ato tekste i dikton Aleksandar Vučić. Shqiptarizimi i Sanxhakut, rajonit të Rashkës, Sanxhaku Boshnjak dhe…