Robët e Beogradit & Robovi Beograda

Amina Nuraj Uka, Novi Pazar/Drenas

I lexoj disa tekste të këtyre robëve të Beogradit nga Sanxhaku ku kam lindur dhe Përzoten mendoj se të gjitha ato tekste i dikton Aleksandar Vučić.

Shqiptarizimi i Sanxhakut, rajonit të Rashkës, Sanxhaku Boshnjak dhe bla, bla, dhe e gjithë kjo është plan četnik se si t’ua mjegullojnë sytë Sanxhaklinjve në disa plane që diktohen nga Beogradi përmes pengjeve tona të Beogradit.

Nuk ekziston shqiptarizimi i Sanxhakut! Juve sikurse dhe shefave tuaj në Beograd problemi më i madh ishim dhe do të jemi në të vërtetë ne Shqiptarët.

“Shqiptarizimi i Sanxhakut” është plani juaj se si ta ndani njenin prej tjetrit dhe se si ju ROBËT E BEGRADIT të mund të bëni me Sanxhakun ashtu sic dëshironi ju dhe ashtu sic u ditkojnë shefat tuaj.

Kur jeni në Sanxhak lehni në Beogradin si qenë të këqij, e lavdëroni Aćif-efendiun, Shqiptarët, shprehni falenderim në cdo derë se si Kosova e ka mbrojtur sanxhakun, por kur Vučić dhe banda e tij apo Beogradi u jep ndonjë pare apo ndonjë post se të përparoni, atëhere ktheheni ndaj vetvetes vetëm që të fitoni pak para dhe krijoni imazh në Beograd.

Turp ju qoftë ! Argëtohuni me atë që fëmijët e sanxhakut për cdo ditë dalin në botën e jashtme. Argëtohuni me atë që Turqija investon vetëm në Serbi, e në Sanxhak asgjë! Nuk mund t’ua ndaloni ju fëmijëve të sanxhakut që ta thonë të vërtetën historike e që vetën ta quajnë Shqiptarë dhe me këtë të ndjehen krenar !

Ne askend nuk e detyrojmë për asgjë ! Vetëm duam t’i ndihmojmë fëmijët e Sanxhakut që të mos jenë rob sic jeni ju! Cka të thuhet për zonjën që e ka rrahur policia cetnike në sytë e fëmiut të saj të vogël ?! Cka u bë me rastet e sanxhaklinjve të vrarë nga ana e cetnikëve dhe policisë cetnike ?! Për këtë askush nuk flet, por për “Shqiptarizimin e Sanxhakut” i keni të mbushura gojët e mjera të robërve!

_______________________________

ROBOVI BEOGRADA

Čitam pojedine tekstove ovih ROBOVA BEOGRADA iz mog rodnog SANDŽAKA i Boga mi pomislim da sve te tekstove diktira Aleksandar Vučić.

Albanizacija Sandžaka,Raška oblast,Bosanski Sandžak,bla,bla,a sve je to četnički plan kako bi se zamaglile oči Sandžaklijama na pojedine planove koje se diktiraju iz Beograda preko ovih naših robova Beograda.
Albanizacija Sandžaka ne postoji! Vama kao i vašim šefovima iz Beograda najveći problem jesmo i bićemo zapravo mi Albanci.
“Albanizacija Sandžaka” je vaš plan kako bi se ponovi odaljili jedni od drugih i kako bi vi ROBOVI BEOGRADA mogli da radite sa Sandžakom šta vi i kako vi želite i kako vam diktiraju vaši šefovi.
Dok ste u Sandžak lajete na Beograd kao besni psi,hvalite Aćif-efendiju,Albance,zahvaljujete se na svim vratima što je Kosovo odbranilo Sandžak,ali kad vam Vučić i njegova banda ili sami Beograd daju malo novca ili neko mesto kako bi napredovali,onda se okrećete i protiv sebe samih samo kako bi zaradili malo novca i ugled u Beogradu.

SRAM VAS BILO! POZABAVITE SE MALO SANDŽAČKOJ DJECI I TOME ŠTO NAM DJECA SVAKOG DANA ODLAZE ZA INOSTRANSTVO. POZABAVITE SE TIME ŠTO TURSKA INVESTIRA SAMO U SRBIJI,A U SANDŽAKU NIŠTA!
NE MOŽETE VI DA ZABRANITE SANDŽAČKOJ DJECI DA ISPRAVLJAJU ISTORIJU I DA SEBE ZOVI ALBANCIMA I DA TIME BUDU PONOSNI !
MI NIKOG NE PRESILJAVAMO NI ZA ŠTA! SAMO ŽELIMO DA POMOGNEMO SANDŽAČKOJ DJECI DA NE BUDU ROBOVI BEOGRADA KAO VI!
ŠTA BI SA GOSPODJOM KOJU JE PREBILA ČETNIČKA POLICIJA NA OČI NJENE MALOLJETNE DJECE?! ŠTA JE SA SLUČAJEVIMA UBIJENIH SANDŽAKLIJA OD STRANE ČETNIKA i ČETNIČKE POLICIJE?! O TOME NIKO NE GOVORI,ALI O ALBANIZACIJI SANDŽAKA SU VAM PUNA TA BEDNA,ROBOVSKA USTA!/revistadrini.info/