Day: November 13, 2019

Shqiptarët, dhe konvertimet me dhunë nga osmanët

Në librin e tij, Faveyrial na sjell dhe një korrespondencë mjaft interesante të marrë nga gazeta “La Turquie” e 19 nëntorit të vitit 1870, e botuar në Konstantinopojë, ku jepet një korrespondencë e Berlinit. Është koha e luftës franko-prusiane, kur…